Ivo Schovanec
osobní trenér

kickbox - kruhový trénink
sebeobrana - filipínské Kali
core - mobilizace - fascie

Osobní trenér

Sportu se věnuji téměř od chvíle, kdy jsem se postavil na své nohy. Práci osobního trenéra se věnuji již více než 20 let. Během této doby jsem načerpal mnoho praktických zkušeností. Zároveň se neustále věnuji studiu nových poznatků, abych svým klientům vždy pomohl tím nejefektivnějším způsobem. Proč jsem si vybral cestu privátních lekcí? Oproti skupinovým hodinám individuální práce s klientem umožňuje nalézt ideální cestu k vytyčenému cíli. Ta by ovšem neměla být co nejrychlejší, ale co nejvíce zdraví prospěšná. Někdy si lidé myslí, že známkou správného cvičení je lapání po dechu a potem promočené triko. Aby tomu tak bylo, je nezbytné nejdříve pracovat na odstranění tělesných disbalancí v kontextu zažitých pohybových vzorců. Tzn., vrátit správnou činnost hlubokým svalům a fixátorům. Bez tohoto může vzniknout paradoxní situace, že se pohybové ústrojí bude více nezdravě opotřebovávat a ničit, než bez aktivního sportování.

Kickbox

Kickbox je sportem pro aktivní lidi, kteří vyhledávají náročnou pohybovou aktivitu. Je to mnohostranný sport, kde získáváte rovnoměrné posílení celého těla. Tento kardio trénink, je také prospěšný pro vaše srdce a jako prevence onemocnění kardiovaskulárních chorob. Dalším bonusem je pálení přebytečného tuku a zlepšení pohybové koordinace. Kickbox lze trénovat jen pro radost, tvarování těla nebo jako úpolový sport s účastí na amatérských závodech..

Kruhový trenink

Pokud vám nejde pouze o „designovou postavu“, ale spíše o tělo, které umí pracovat jako celek, mělo by vás zajímat následující. Pro tělo, kde svalové skupiny dokáží pracovat v součinnosti a harmonii je nejlepší volbou kruhový trénink. Jedná se o komplexní zatížení všech svalových skupin během tréninku, který je rozdělen na několik po sobě jdoucích stanovišť. Jde o intenzivní zátěž jak pro svaly, tak kardiovaskulární systém, a tedy i prevenci civilizačních chorob. Konkrétní intervaly mají rozsáhlou škálu možností, stejně jako různé systémy rozložení specificky zaměřených stanovišť.

Sebeobrana

Bohužel dnešní doba vyžaduje stále více připravenosti na možnou a nečekanou agresi. Občasný nácvik sebeobranných technik by neměl spadat pouze do skupiny „hobby aktivit“, ale měl by být součástí života každého zodpovědného člověka. Při výběru vhodného lektora sebeobrany posuzujte především nutnost jednoduchých pohybových vzorců, které upravují reflexy netrénovaného člověka ve funkční sebeobranný koncept. Ve chvíli útoku se díky zvýšené hladině adrenalinu v krvi zrychluje tep, a ruce a nohy se třesou. Aby toho nebylo dost, mělké dýchání, způsobené nervovým vypětím, přivádí do mozku méně kyslíku a vnímání může být narušeno. Proto v takové chvíli může tělo reagovat pouze v rámci podvědomé reakce. Tedy čím jednodušší nácviky sebeobranných technik, tím větší pravděpodobnost jejich využití.

Filipínské Kali

Filipínské válečné umění Kali, je typické svým nekompromisním pojetím boje. Jeho studium vyžaduje mnoho let a připravuje bojovníka na zvládnutí jakékoliv situace, která může v boji vzniknout. Rozdíl mezi sebeobranou a bojovým stylem je v pojetí útočníka. Všechny sebeobranné systémy připravují studenta, aby v co nejkratší době byl schopen odrazit neočekávanou agresi. Podstatné je si uvědomit, že tento útočník je sice agresivní, ale není to bojový specialista s mnoholetým výcvikem a zkušenostmi. Proti takovému soupeři neobstojí žádné sebeobranné techniky. Na takové konfrontace pak připravují bojové styly, které vyžadují výcvik delší, náročnější oproti klasické sebeobranně. Spíše se předpokládá neustálé, celoživotní nasazení v osvojování si těchto bojových technik. Filipínské Kali má mnoho způsobů neozbrojeného i ozbrojeného boje. Techniky na blízko i na dálku, kopy, údery i páky a zápas. Využívá mnoho zbraní jak čepelovitých, tak tyčí a teleskopů.

Core - Mobilizace - Fascie

Zvláště v nižším věku si neuvědomujeme, že průměrná délka života se stále prodlužuje. Pokud chceme zvyšovat pravděpodobnost, že se i ve stáří budeme pohybovat stejně jako v mládí, musíme se o svůj pohybový aparát starat. Nehledě na sport, kterému se aktivně člověk věnuje, měl by vždy zařazovat aktivity podporující správnou funkci pohybového aparátu. Pro tyto účely jsou potřeba tři druhy specifických aktivačních cvičení, které jsou nejdůležitější pro správnou funkci našeho těla. Nejde o to, že jedna je důležitější než druhá, spíše je potřeba se dívat na jeden celek sestávající ze třech nezastupitelných částí. Core – v dnešní době častý pojem, kterému ovšem ne každý rozumí. Core je tvořen bránicí (sval umožňující dýchání), pánevním dnem, příčným svalem břišním a multifidi. Tyto části je potřeba správně využívat pro celkovou stabilizaci pohybového aparátu, v tomto případě zaměřené na střed těla. Core je dále součástí celkového Hlubokého Stabilizačního Systému. Aktivní mobilita je cvičení, které pomáhá uchovat nebo navrátit schopnost pracovat kloubům a svalům, v jejich plném a přirozeném rozsahu. A třetím dílem skládačky je pravidelné uvolňování fascií. Fascie tvoří souvislou pojivovou síť, která se táhne od konečků prstů až po temeno. Obaluje jednotlivé orgány, svaly i svalové skupiny. Díky tomu její elasticita přímo ovlivňuje naši svalovou soustavu, a tedy celkovou svalovou hybnost. Pokud se na nějakém místě fascie stáhne, můžete sval protahovat jak chcete, ale vždy se vrátí do původní podoby. Uvolňování fasciální sítě se provádí různými druhy „rollerů“ a fasciálním (neboli vícekloubovým) strečinkem.

Trenérská škola

Trenérská škola Ikaros, je instituce s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poskytující rekvalifikační vzdělávací kurzy či odborné semináře a workshopy v oblasti fitness, bojových umění a výživy. Zde jsem spoluzakladatelem a spolumajitelem, a už více jak 5 let se pravidelně věnuji školící činnosti budoucích specialistů - osobních trenérů/lektorů/poradců v daném oboru. Za dobu existence této instituce jejich služeb využili již stovky spokojených klientů. Více o ní si můžete přečíst přímo na jejích webových stránkách www.rekvalifikace-ikaros.cz

Kontaktní formulář